در قالب برنامه جامع انتگراسیون و امنیت، هدف از پروژه ی
"اشپرت بونت - باشگاه محل تنوع (SPORTBUNT – Vereine leben Vielfalt!)" آسان سازی ورود به جامعه از طریق ورزش می باشد. پروژه ی SPORTBUNT برنامه ای از فدراسیون ورزش برلین می باشد و از طریق بودجه ی برنامه جامع انتگراسیون و امنیت حمایت می شود.

برای اطلاعات بیشتر، به اینجا مراجعه فرمایید.

 

 

گروه SPORTBUNT حاوی یک مدیر پروژه و شش مربی ورزشی انتگراسیونی می باشد.

مربیان ورزشی انتگراسیونی مسئول شبکه سازی در برلین هستند و بر اساس منطقه و موضوع تقسیم شده اند. برای پیدا کردن مربی منطقه ی خود، به اینجا مراجعه فرمایید.

پروژه ی "اشپرت بونت - باشگاه محل تنوع" نقطه ی تعامل میان ورزش سازماندهی شده ی برلین و برلینی های جدید که
تجربه ی فرار دارند می باشد. به عنوان رابط، هدف ما اطلاع رسانی به دست اندرکاران دو طرف می باشد. در این راستا تا به حال سه راهنما منتشر کرده ایم:

  • راهنمای ورزشی چهار زبانه (آلمانی، انگلیسی، عربی، فارسی) برای پناهجویان که آنان را با ساختار ورزشی برلین آشنا
    می کند.

  • راهنمای متداول ترین سوالات در زمینه ی همکاری با پناهجویان برای انجمن ها.

  • راهنمای ورزش برای دختران و خانم ها، که حاوی راهنمایی های ارزشمندی برای این دسته از علاقه مندان به ورزش و جذب در جامعه می باشد.

راهنما های ما را می توانید در دانلوداینجا دانلود فرمایید.