در خدمت وظیفه عمومی داوطلبانه در ارتباط با پناهندگان این امکان را دارید که تجربیات شغلی به دست بیاورید، برای رفاه عمومی تلاش کنید و همزمان مقداری پول تو جیبی نیز دریافت کنید. شما به طور داوطلبانه 20،5 ساعت در هفته (به مدت 12 ماه) در یک باشگاه، کانون ورزشی و یا کلوب ورزشی جوانان به کمک کردن می‌پردازید و از این طریق فعالیت مفیدی در راستای زندگی گروهی در اجتماع انجام می‌هید. اطلاعات بیشتر را از این جا دریافت کنید لینک به اطلاعات بیشتر

چنان چه حداقل 18 سال دارید و مجوز فعالیت از اداره اتباع خارجی دارید می‌توانید خدمت وظیفه عمومی داوطلبانه در ارتباط با پناهندگان را انجام دهید. این کار را می‌توانید در یک باشگاه، کانون ورزشی و یا کلوب ورزشی جوانان انجام دهید. در این باره می‌توانید:

  • فعالیت هایی انجام دهید که به آن‌ها علاقه دارید،
  • معلومات و تجربیات خود را به کار بگیرید،
  • در کنار دیگران ورزش کنید و در مورد ورزش چیزهای یاد بگیرید،
  • با زندگی روزمره در آلمان آشنا شوید،
  • امتحان کنید که چه فعالیت‌ها و وظایفی می‌توانید انجام دهید که مناسب شما هستند و وارد کدام مسیر شغلی بعد از انجام این دوره شوید،
  • دوره آموزش زبان بگذرانید و یا یک مدرک مربی گری دریافت کنید،
  • معلومات زبانی خود را به کار گیرید و تقویت کنید.

در این دوره خدمت وظیفه حقوقی که معادل با کار کردن باشد دریافت نمی‌کنید. ولی مقداری پول تو جیبی بابت کمکتان به شما پرداخت می‌شود. بعد از این دوره یک گواهی از طرف محل خدمتتان به شما داده می‌شود. از این گواهی می‌توانید بعد‌ها برای تقاضای شغلی استفاده کنید.

مسئول پاسخگویی:

Hagen Meier
ایمیل: h.meier@sportjugend-berlin.de
تلفن: 030 / 787 724 19