علاقه مند عزیز،


آیا تو به ورزش علاقه داری  و در باشگاهی در برلین عضو هستی یا میخواهی بشوی؟
تو میخواهی با دیگران ورزش کنی؟
تو میخواهی اطلاعات بیشتری درباره تحرک، بدن و تدریس رشته های ورزشی دریافت کنی؟
در این صورت ما امکانات خوبی برایت فراهم میکنیم :

ما در تابستان این سال دوره مربیگری پیشنهاد میکنیم.
این دوره برای همه آدمهایی پیشنهاد میشود که ورزشکار هستند و دوست دارند به فرد های دیگر در ورزش کمک کنند.
کار مربیگری مثل کار شرکتی نیست، که بتوانی با آن امرار معاش کنی. اما میتوانی پول اضافه ای داشته باشی. بنابراین میتوانی در باشگاه آلمانی یاد بگیری، با افراد دیگری آشنا بشوی، سرحال بمانی و خودت پیشرفت کنی.
به عنوان مربی الگو هستی و میتوانی مسئولیت به عهده بگیری.


مدت زمان/حجم

• تاریخ: ۲۰.۰۶.-۲۶.۰۷.۲۰۱۹
• ۵ بار در هفته (دوشنبه – پنجشنبه از ساعت ۱۰-۱۴، جمعه ها۹:۳۰-۱۳:۳۰ (
• به اضافه: دوره کمک اولیه + ساعتها به عنوان مهمان در یک باشگاه (Hospitationen)
• امتحان حدود ۶ هفته بعد از پایان دوره گرفته میشود.


پیش زمینه

• موظف به حضور
• زبان مادری فارسی/عربی
• اطلاعات اندازه کافی زبان آلمانی (مدرک نیاز نیست)
•  تکمیل و تحویل فرم درخواست
• عضو بودن یا عضو شدن در باشگاه (ما با کمال میل کمک میکنیم)


این دوره رایگان است. برای تمام رشته های ورزشی باز است. این دوره به زبان آلمانی تشکیل میشود. اما کمک از طریق مترجم و کتاب درسی فارسی و عربی وجود دارد. اضافه بر این امسال برنامه دوره ای فقط برای زنان داریم. بنابر این هم زنها و هم مردها میتوانند درخواست بدهند.

اگر برات جالب است، تا ۲۶ آپریل ۲۰۱۹ فرم درخواست را کامل پر کرده و برای ما ارسال کن. جاهای ما محدود هستند و ما بین همه انتخاب میکنیم.

 

فرم درخواست


آیا سوال داری؟
آلمانی: ۵۵۵۲۵۳۵۶/۰۳۰، SHampe@lsb-berlin
عربی، فرانسوی: ۳۷۴۶۷۹۸۵/۰۳۰، MELOuahhabi@lsb-berlin.de
انگلیسی: ۹۲۱۴۲۳۸۰/۰۳۰، skilbert@lsb-berlin.de
فارسی: SHampe@lsb-berlin