کسانی که به طور منظم ورزش می‌کنند سالمتر و خوشحال‌ترند. چرا که ورزش نه تنها روی جسم انسان تاثیر مثبت می‌گذارد، بلکه برای روح و روان و زندگی اجتماعی نیز سودمند است.

[اطلاعات بیشتر ]

در خدمت وظیفه عمومی داوطلبانه در ارتباط با پناهندگان این امکان را دارید که تجربیات شغلی به دست بیاورید، برای رفاه عمومی تلاش کنید و همزمان مقداری پول تو جیبی نیز دریافت کنید. شما به طور داوطلبانه 20،5 ساعت در هفته (به مدت 12 ماه) در یک باشگاه، کانون ورزشی و یا کلوب ورزشی جوانان به کمک کردن می‌پردازید و از این طریق فعالیت مفیدی در راستای زندگی گروهی در اجتماع انجام می‌هید. اطلاعات بیشتر را از این جا دریافت کنید لینک به اطلاعات بیشتر

[اطلاعات بیشتر ]

علاقه زیادی به ورزش و آموختن به دیگران دارید؟ هم اکنون به عنوان مربی در یک باشگاه فعال هستید و می‌خواهید معلوماتنان را گسترش دهید؟ پس در مورد  تحصیلات مربی گری برای پناهندگان اطلاعات کسب کنید. لینک

[اطلاعات بیشتر ]

در آلمان دختران و خانم‌ها درست مانند پسران و آقایان ورزش می‌کنند. این جا تمامی افراد حق یکسانی  برای انجام فعالیت ورزشی دارند.

[اطلاعات بیشتر ]

Sportbunt - Landessportbund Berlin

Priesterweg 6
10829 Berlin
(030) 3000 2801
(030) 300 026 512